Vanliga frågor

Det viktigaste att veta inför en neuropsykiatrisk utredning

För att vi ska kunna genomföra en utredning måste du vara nykter och du ska inte ha brukat droger under de senaste 6 veckorna. Detta är inte för att vi sätter oss på några moraliska höga hästar utan för att vi ska bedöma DIG och inte effekten av någon substans. Om du är påverkad av droger, alkohol eller starka mediciner så kommer vi inte att kunna komma fram till ett vettigt resultat och då har du gjort en utredning helt i onödan.

Alla vuxna som genomgår utredning kommer att screenas för droger. Det är inget vi kan tvinga dig till och du måste inte göra drogscreening, men vi kan då välja att neka dig utredning.

Bvbokningsregler. Du måste avboka/omboka senast 48 timmar före bokad tid! Senare avbokningar än så kräver läkarintyg eller annat intyg av behörig person för att de ska accepteras. Uteblivna besök eller sena avbokningar utan intyg debiteras.

Hur kan jag kontakta er på mkr pis?

Det säkraste och bästa sättet att kontakta oss är via chatten i Kaddio. Vi arbetar inom systemet hela dagarna så då ser vi ditt meddelande snabbare. Det är också ett helt sekretess-säkert sätt att kommunicera. För att logga in till vår Kaddio så går du in på mkrpis.kaddio.com Viktigt att inte skriva in www före, då kommer du inte till vår sida. Här loggar du in med ditt bank-id. 

Om du försöker logga in med hjälp av e-post och lösenord så är det viktigt att du använder samma e-postadress som du gjorde när du besökte oss första gången eller den som du angett till oss i din vårdbegäran. Systemet kan annars inte koppla ditt personnummer med rätt e-postadress. 

När du är inloggad i Kaddio kan du se alla dina inbokade tider, vilken dag och vilken tid som bokningen startar. För att få mer information än det du kan se på Kaddio behöver du kontakta oss. Du kan också kontakta oss på dessa vis: Mejl: info@mkrpis.se Telefon: 046-13 11 16 SMS: 073 420 18 05 Hemsida: www.psykologtjanst-i-skane.se 

OBS! Det är viktigt att du känner till att vi inte kan garantera sekretessen om du skriver mejl eller sms. Men om du kontaktar oss via mejl och sms så kommer vi att svara dig och då innebär det att du har godkänt dessa kommunikationssätt. 

Hur mycket kostar det att komma till oss?

Vi tar ut en administrationsavgift för varje besök hos vårdpersonal, både fysiska och digitala besök. Avgiften ligger på 150kr per besök, men kan variera beroende på vilken region man kommer från. Denna summa betalas på mottagningen och kan registreras på ens ett frikort/högkostnadsskydd för öppenvård. Man ansvarar själv för att hämta ut ett frikort och få besöken registrerade. Detta sker på sin vårdcentral eller annan vårdenhet. 

HUR FÅR JAG BESKED OM NÄR JAG SKA KOMMA TILL ER?

Sms-kallelser skickas ut så fort vi bokat in en tid till dig. Där kommer du att få besked på vem du ska träffa och när du ska träffa denna person. Om din bokning ligger på samma vecka som du får kallelsen så kommer det bara att stå vilken veckodag det är, inte något datum. Exempelvis: ”Du har en bokad tid hos Marie Kleiman på lördag kl 13.00”. 

Alla våra kallelser skickas via sms. Om du absolut inte vill ha kallelser på sms så behöver du kontakta oss. Automatiska påminnelse-sms går alltid ut dagen före din bokade tid. Dessa är svårare att hindra. Men om du absolut inte vill ha några som helst sms från oss så behöver du tala om detta för oss för då kan vi inte lägga in dina tider i Kaddio. Det innebär alltså att du i så fall inte kommer att kunna se dina tider i Kaddio. Men givetvis kan du istället få kallelser via brev men vi kan inte garantera Postnords hantering eller leveranssäkerhet. 

NÄR JAG HAR FÅTT MIN FÖRSTA KALLELSE, BEHÖVER JAG GÖRA NÅGOT, FÖRBEREDA MIG PÅ NÅGOT VIS?

När du fått en första kallelse av oss så måste du höra av dig till oss på något vis och tala om att du kommer eller om du inte kommer. Om du inte meddelar oss att du kommer senast en vecka före bokad tid så kan den med stor sannolikhet gå till någon annan och du hamnar då längre ner på väntelistan. Du behöver aldrig bekräfta mer än en gång. 

Utredningen kommer ju att handla om dig och ditt fungerande så det är superbra om du veckorna före utredningsstart försöker vara uppmärksam på dig själv, dina beteenden och uppmärksamma allt det där som är svårt eller inte funkar för dig, det där som sannolikt är anledningen till att du vill göra en utredning. Skriv gärna upp sådant du uppmärksammar eller kommer ihåg. 

Vi kommer att prata en del om din barndom, hur det funkade hemma, i skolan, med kompisar osv. Så ta gärna reda på av familj och släktingar om hur du var som barn. Ett bra sätt att själv försöka komma ihåg saker från barndomen är att titta på gamla fotografier. Någon annan förberedelse behövs inte. 

JAG HAR FÅTT EN TID PÅ EN LÖRDAG/SÖNDAG, STÄMMER VERKLIGEN DET?

Ja, ibland bokar vi in tider som ligger utanför kontorstid. Det kan bero på att vi själva valt att lägga arbetstid på helgen av personliga skäl eller för att vi har många som vill komma till oss och därför arbetar lite extra. 

OM JAG BEHÖVER AVBOKA ELLER BOKA OM EN TID

Vi är tacksamma om du talar om i så god tid som möjligt om du behöver avboka eller omboka. Men du måste avboka/omboka senast 48 timmar före bokad tid! Senare avbokningar än så kräver läkarintyg eller annat intyg av behörig person för att de ska accepteras. Uteblivna besök eller sena avbokningar utan intyg debiteras. 

Om du uteblir eller avbokar så sent att vi inte har möjlighet att boka in någon annan så innebär det en massa kostnader för oss som skadar vår mottagning och vår personal. 

KOMMER JAG ATT BEHÖVA TA LEDIGT FRÅN MITT JOBB/STUDIER FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA UTREDNINGEN?

Vi har normalt sett ”vanliga” arbetstider vilket innebär att du kommer att behöva frigöra tid på dagtid mitt i veckan. Dock försöker vi lägga bokningarna på ett så smidigt sätt som möjligt genom att avsätta t.ex en hel förmiddag eller eftermiddag då vi genomför de flesta moment som behöver göras på plats. 

KAN MAN GÖRA UTREDNINGEN DIGITALT, T.EX VIA LÄNK?

Vissa moment kan göras digitalt via Kaddio, t.ex fördjupade intervjuer och en del tester som innebär att svara på en mängd frågor i ett formulär. Även återkopplingen, dvs din sista tid hos oss när du ska få besked om vad vi kommit fram till, kan genomföras via länk. Men helt digitalt går det inte att göra en utredning. Vissa tester som ingår i utredningen måste göras på plats liksom läkarundersökningen. Om vi inte skulle träffa den vi ska utreda så skulle det bli mycket svårt för oss att göra en bra och korrekt bedömning. Intervjuer med anhörig(a) görs alltid på telefon. 

MÅSTE NI PRATA MED EN ANHÖRIG?

Givetvis kan vi inte tvinga dig att involvera en anhörig men det är ett viktigt moment i utredningen. Anledningen till att vi talar med anhöriga är för att det är svårt att beskriva sig själv som barn och framförallt ur en vuxens perspektiv. Det är viktigt eftersom det annars kan bli mycket svårt för oss att komma fram till en tydlig bedömning och att ta ställning till neuropsykiatrisk diagnos eftersom det krävs mer än den enskilde individens upplevelse av svårigheter för att diagnos ska kunna ställas. Det är alltså för Din skull, för att du ska få en så korrekt bedömning som möjligt. 

VAD INGÅR I SJÄLVA UTREDNINGEN, VAD ÄR DET SOM KOMMER ATT HÄNDA?

En utredning anpassas så klart efter vem du är, vad frågeställningen är och vad som eventuellt är genomfört innan du kom till oss. Men generellt brukar en utredning innehålla följande: 

  • Läkarbesök. Detta tar ca 1 timme och läkaren, som är specialist inom psykiatri, kommer då att prata med dig om din hälsa, din sjukdomshistoria och du kommer att få beskriva dina svårigheter, de svårigheter som lett dig till en utredning. Läkaren kommer också att ställa frågor om olika saker för att kunna utesluta eller finna stöd för andra möjliga orsaker till dina svårigheter eller ditt fungerande. Vi undersöker alltid brett för att du ska få en så korrekt och omfattande bedömning som möjligt. Läkaren kommer också att se hur lång du är, vad du väger, lyssna på hjärta och lungor samt ta ditt blodtryck. 
  • Psykologutredning. Detta är den mest omfattande delen av utredningen och sammanlagt 4-7 timmar ägnas åt att genomföra en mängd olika tester och intervjuer. Utöver det så gör vi också en intervju med en anhörig till dig. Vissa av momenten genomför du på plats på dator och skriftligt, utan psykolog i rummet. Då kanske du får träffa en av våra psykologassistenter som hjälper dig att komma igång och som ger dig instruktioner till testen. Vissa av testerna genomförs alltid hos och i interaktion med psykolog. Det är dock bara psykologer som slutligen tolkar och analyserar alla dina testresultat, även om de administreras av psykologassistent. En del av momenten måste göras på plats, andra kan komma att genomföras digitalt (se ovan). 

    Vi brukar försöka samla de moment som ska göras på plats vid ett och samma tillfälle, detta för att göra det enklare för dig om du behöver ta ledigt. De moment som kan göras digitalt brukar vara lättare att boka in och kräver ofta inte lika lång tid. Så oftast är det 1 tid hos psykologassistent och 1-2 tider hos psykolog som bokas in. 
  • Anhörigintervju. I alla utredningar görs en intervju med anhörig. Det allra bästa är om vi kan få prata med en förälder eller äldre släkting som känner dig väl sedan barndomen. Eftersom neuropsykiatriska tillstånd är något man föds med så är det viktigt att vi får möjlighet att undersöka hur det fungerat för dig som barn och hur din utveckling sett ut inom olika områden. Du kanske tänker att det inte var någon som märkte något eller såg något annorlunda hos dig som barn – och så kan det vara – men det är i så fall också viktig information. Betänk också att vi har lång och bred erfarenhet och kompetens inom området så vi vet vad vi ska fråga om för att få den information vi behöver. Om det inte finns någon förälder att intervjua så kan vi istället tala med partner, expartner, nära vän, arbetsgivare, arbetskamrat eller möjligen ett syskon. Om det absolut inte finns någon annan att intervjua så kan det möjligen tänkas att vi kan tala med en vuxen son eller dotter. Intervjun genomförs av psykolog eller psykologassistent. 
  • Återkoppling. När du får kallelse till återkoppling så innebär det att det är då du ska få veta vad vi har kommit fram till och om vi kommer att ställa diagnos eller inte. Då har teamet gått igenom all information som inhämtats från intervjuer och tester och psykologer och läkare diskuterar och analyserar allt, försöker lägga det pussel som är Du och utifrån det kommer teamet fram till en gemensam bedömning. Vid återkopplingen får du gärna ha med dig en anhörig om du vill. Vi kommer då också att prata om vad som händer sen, vad vi i teamet rekommenderar och vi kommer att bestämma med dig om det ska skickas remiss någonstans. Efter återkopplingen kommer du att få ett skriftligt utlåtande hemskickat. Där kommer hela din utredning att vara dokumenterad, all information som vi inhämtat, testresultat och vår bedömning.