Våra medarbetare

Marie Kleiman-Ring

Jag är legitimerad psykolog och blivande specialist i klinisk psykologi med inriktning neuropsykologi, dvs vetenskapen om hur hjärna och beteende hänger ihop. 2014 startade jag ”Psykologtjänst i Skåne” där jag alltså arbetar som verksam psykolog och där en rad duktiga och erfarna medarbetare anlitas beroende på vilket uppdrag det handlar om.

Det är viktigt för mig att allt arbete sker tvärprofessionellt så att bedömningarna och behandlingarna vilar på en bred kompetens. 

I flera år har jag arbetat med barn och ungdomar i skola, psykiatri och habilitering. Där har jag främst arbetat med att göra utredningar med neuropsykiatrisk frågeställning (ex. ADHD, Autismspektrumtillstånd) samt med behandling av ångest, nedstämdhet, tvång och trauma. Sedan 2016 har tar vi också emot vuxna för utredning med neuropsykiatrisk frågeställning.

Petra Lindqvist

Petra är legitimerad psykolog och hon har sedan 10 år tillbaka arbetat med neuropsykiatriska utredningar inom habilitering och psykiatrisk verksamhet. Hon har också erfarenhet av arbete inom skola och inom mödra-barnhälsovård. 

Psykologtjänst i Skåne

Det är viktigt för att allt arbete sker tvärprofessionellt så att bedömningarna och behandlingarna vilar på en bred kompetens. 

Till vår hjälp med att göra bedömningar tar vi vid behov in en rad duktiga medarbetare

Läkare

Alla utredningar genomförs i nära samarbete med legitimerad läkare som också är specialist i psykiatri.

Pedagog

Pedagogen utgör en viktig del i våra neuropsykiatriska utredningar då denne ur sitt perspektiv gör en bedömning av barnets fungerande i skolan.

Sjukgymnast

I de utredningar där det finns behov av en grundlig motorisk bedömning anlitas sjukgymnast.

Varmt välkomna till oss på Psykologtjänst i Skåne!

Kontakta oss via e-post: marie@psykologtjanst-i-skane.se