Om oss

PicsArt_01-07-05.27.48-4

Historia

Psykologtjänst i Skåne startades 2014 av Marie Kleiman-Ring. Här finns verksamma psykologer som har arbetat med många olika uppdrag och klienter i sina karriärer. Beroende på vad uppdragen handlar om har vi anlitat duktiga och erfarna medarbetare som hjälper till i verksamheten. Sedan 2016 tar vi också emot vuxna för utredning med neuropsykiatrisk frågeställning.

Till vår hjälp med att göra bedömningar tar vi vid behov in en rad duktiga medarbetare:

Alla utredningar genomförs i nära samarbete med legitimerad läkare som också är specialist i psykiatri.

När utredningar berör barn utgör en pedagog en viktig del i våra neuropsykiatriska utredningar då denne ur sitt perspektiv gör en bedömning av barnets fungerande i skolan.
 
I de utredningar där det finns behov av en grundlig motorisk bedömning anlitas sjukgymnast.

Marie Kleiman-Ring

Marie är legitimerad psykolog och blivande specialist i klinisk psykologi med inriktning neuropsykologi, dvs vetenskapen om hur hjärna och beteende hänger ihop. I flera år har hon arbetat med barn och ungdomar i skola, psykiatri och habilitering. Där har hon främst arbetat med att göra utredningar med neuropsykiatrisk frågeställning (ex. ADHD, Autismspektrumtillstånd) samt med behandling av ångest, nedstämdhet, tvång och trauma.

Petra Lindqvist

Petra är legitimerad psykolog och hon har sedan 10 år tillbaka arbetat med neuropsykiatriska utredningar inom habilitering och psykiatrisk verksamhet. Hon har också erfarenhet av arbete inom skola och inom mödra-barnhälsovård.

Sissela Sjöberg

Sissela är administratör och assistent på Psykologtjänst i Skåne sedan september 2020.

Hemsida1

Välkommen hit!