Välkommen till oss

PiS – Neuropsykiatriska utredningar under högkostnadsskydd

Ställ dina frågor till oss genom vårt digitala kontaktformulär

– eller –

Fyll i blanketten och posta den till vår adress för att komma till oss

MKR Psykologtjänst i Skåne

Högkostnadskyddet gäller enbart för dig som är 18 år och äldre.

För att få reda på om du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som exempelvis ADHD/ADD eller Autismspektrumtillstånd, behöver du gå igenom en neuropsykiatrisk utredning. Vi på PiS samarbetar med ett team av psykologer, läkare och experter för att gemensamt ta reda på eventuella diagnoser och en aktuell problembild hos dig som individ.

Vi fokuserar på att kartlägga styrkor och svårigheter i vardagen från en bred frågeställning så resultatet blir tillfredställande för dig, även om utredningen inte leder till en diagnos. Det viktigaste är att du får ökad kunskap och förståelse för hur du bäst kan utvecklas och må bra. Efter utredningen hänvisar vi dig vidare till rätt typ av hjälp i den mån vi kan.

För att en utredning ska kunna göras behöver dina svårigheter vara så stora att det påverkar dig dagligen, i flera situationer eller miljöer, såväl hemma som på arbetet eller i skolan.  En utredning kan visa att du har en eller flera diagnoser, eller att svårigheterna beror på något annat och då kan vi hänvisa dig till den hjälp som du behöver.

Att genomgå en utredningen betyder inte att du är sjuk. Att veta om du har en funktionsvariation kan vara ett tungt besked, men också en lättnad. De svårigheter som du upplever kan förklaras och bli tydliga för dig, och du kan få en förståelse om hur och varför du fungerar på ett annorlunda sätt än vad som ofta förväntas i samhället.

Vi flyttar!

Aktuellt:
Psykologtjänst i Skåne flyttar!

Den 1 oktober flyttar vi till Östra Mårtensgatan 19 i Lund. Du som är klient hos oss nu och du som kommer bli klient hos oss inom snar framtid kommer få tydlig och noggrann information i samband med flytten.

Vi är mycket spända och glada över att med våra nya och fräscha lokaler kunna ta emot fler klienter, vara mer tillgängliga för våra besökare och erbjuda den bästa servicen vi kan.

Välkomna!

Neuropsykiatriska utredningar av psykolog i lund

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till?

Bedömningssamtal – Utredning – Anhörighintervju – Läkartid – Återkoppling

Innan du kommer till oss behöver fylla i en vårdbegäran där du beskriver dina problem samt vad du vill ska utredas (ADHD/ADD, Tourettes syndrom, Autismspektrumtillståndm etc). Efter vi fått in din vårdbegäran blir du kallad till ett bedömningssamtal. Under detta möte kommer du få träffa en psykolog, beskriva dina svårigheter i detalj samt fylla i några formulär.

Efter första mötet kommer vi se över om vi kan erbjuda dig en utredning. Om det är möjligt kommer du få en kallelse med 2-3 tider hos oss där vi kommer göra ingående intervjuer, fylla i formulär och göra olika kognitiva tester. I samband med dessa tillfällen kommer vi också göra en intervju med en anhörig, samt kommer du få träffa en läkare. Utredningen avslutas med att vi har ett återkopplingstillfälle med dig för att gå igenom resultaten och se över vad nästa steg är.

Vi är glada över att nu kunna erbjuda neuropsykiatriska utredningar under högkostnadsskyddet för personer som är 18 år och äldre. För utredning för barn eller ungdomar under 18 år gäller högkostnadsskydd dessvärre inte.

fötter2

Hur kontakt via vårt system går till:

  1. Fyll i dina uppgifter och beskriv dina svårigheter som du upplever i din vardag i kontaktformuläret.
  2. Vi kommer att kontakta dig och skicka en inbjudan till vårt system.
  3. Du skapar en profil genom att logga in med ditt BankID via vår webbsida här. Du kan skapa en profil redan innan vi kontaktar dig.
  4. Här kan du chatta med oss, skicka kompletterande uppgifter/dokument och boka in tider.

All information som skickas via vårt system är krypterat och kan bara läsas av behörig personal.

Du kan också ladda ner egen vårdbegäran och posta din blankett till vår adress. Vi kommer att kontakta dig med en tid och en inbjudan till vårt system. Ladda ner blanketten här

 

Bytaregränd 4

Möjligheten att få kontakt per telefon är begränsad och därför rekommenderas att kontakt via kontaktformuläret ovan.

När du blir inkallad till oss för utredning och samtal får du instruktioner i kallelsen om hur du hittar till oss.

Telefontider: mån-fre 14.00 - 15.00
046-13 11 16
pis.skane@gmail.com
pexels-fauxels-31828122

Vill du komma till oss?