Välkommen till Psykologtjänst i Skåne

Välkommen till Psykologtjänst i Skåne!

Psykologtjänst i Skåne finns i Lund, men tar emot klienter från hela landet. 

Hos oss arbetar erfarna psykologer och läkare som är specialiserade inom psykiatri och neuropsykiatri. Du som är 18 år och däröver kan själv söka dig till oss för att genomgå en neuropsykiatrisk utredning. Högkostnadsskydd gäller och du betalar endast vanlig patientavgift. 

Psykologtjänst i Skåne Lund

Vad vi gör

På Psykologtjänst i Skåne arbetar vi främst med utredning, handledning och utbildning kring neuropsykiatriska tillstånd.

Utredningarna genomförs alltid med en bred frågeställning och utifrån ett ESSENCE-perspektiv för att kunna frambringa en så tydlig funktionsbeskrivning som möjligt. Personer som erhåller diagnos av något slag är fortfarande väldigt olika och behöver förståelse, insatser och bemötande utifrån deras individuella förutsättningar.

Vi är glada över att nu kunna erbjuda neuropsykiatriska utredningar under högkostnadsskyddet för personer som är 18 år och äldre. Detta innebär att om du undrar ifall du t.ex har ADHD/ADD eller Autismspektrumtillstånd (ex Aspergers syndrom) kan du genom att fylla i nedanstående formulär söka dig till oss för utredning. Du betalar endast vanlig patientavgift.

Vad kan en NP-utredning ge svar på?

Att genomgå en neuropsykiatrisk utredning kan både bekräfta men också utesluta neuropsykiatrisk problematik. Utredningen skapar en förståelse för vilka insatser som skulle kunna behöva implementeras. Det kan vara allt ifrån psykopedagogiska insatser till farmakologiska.

För barn och ungdomar kan dessa insatser vara avgörande för framtida skolresultat, för att utveckla hälsosamma och bestående relationer samt för att få en förståelse kring det egna fungerandet och hitta strategier för att få livet att flyta på. Allt syftar till att våra barn och ungdomar ska få förutsättningar för ett fungerande vuxenliv med arbete, eget boende och sunda relationer till andra människor.