Välkommen till Psykologtjänst i Skåne

Välkommen till Psykologtjänst i Skåne!

Psykologtjänst i Skåne finns i Lund, men tar emot klienter från hela landet. 

Hos oss arbetar erfarna psykologer och läkare som är specialiserade inom psykiatri och neuropsykiatri. Nu kan du som är 18 år och däröver själv söka till oss för att genomgå en NP-utredning. Högkostnadsskydd gäller och du betalar endast vanlig patientavgift. 

Psykologtjänst i Skåne Lund

Vad vi gör

På Psykologtjänst i Skåne arbetar vi främst med utredning, handledning och utbildning kring neuropsykiatriska tillstånd.

Psykologtjänst i Skåne erbjuder handledning, rådgivning och utbildning kring NP-tillstånd. Utredningarna genomförs alltid med en bred frågeställning och utifrån ett ESSENCE-perspektiv för att kunna frambringa en så tydlig funktionsbeskrivning som möjligt. Personer som erhåller diagnos av något slag är ju fortfarande väldigt olika och behöver förståelse, insatser och bemötande utifrån deras individuella förutsättningar.

Vi är glada över att nu kunna erbjuda neuropsykiatriska utredningar under högkostnadsskyddet för personer som är 18 år och äldre. Detta innebär att om Du misstänker att eller undrar om Du t.ex har ADHD/ADD eller Autismspektrumtillstånd (ex Aspergers syndrom) så kan du genom att fylla i nedanstående formulär söka dig till oss för utredning. Du betalar endast vanlig patientavgift.

Vad kan en NP-utredning ge svar på?

Att genomgå en neuropsykiatrisk undersökning kan vara viktigt både för att bekräfta men också utesluta neuropsykiatrisk problematik. Detta för att bättre förstå och kunna sätta in de insatser som behövs. Det kan vara allt ifrån psykopedagogiska insatser till farmakologiska.

För barn och ungdomar kan dessa insatser vara avgörande för framtida skolresultat, för att utveckla hälsosamma och bestående relationer samt för att få en förståelse kring det egna fungerandet och hitta strategier för att få vardagen och livet att flyta på. Allt syftar till att våra barn och ungdomar ska få må så bra som möjligt och för att skapa förutsättningar för ett fungerande vuxenliv med arbete, eget boende och sunda relationer till andra människor.